itaigi

Month: 2017-08

2017-08-02

Nicolas 09:44:11
@niwolive has joined the channel

2017-08-08

sing5hong5 09:41:22
@johnny 我共itaigi的設定囥佇 https://github.com/g0v/itaigi/wiki/%E4%B8%BB%E6%A9%9F
毋過專案小可仔濟,看有需要敆做伙無?

GitHub

g0v/itaigi

itaigi - 新台語·運動

johnny 12:04:21
@sing5hong5 : 這周來趕一趕,有問題問你

2017-08-09

johnny 14:23:01
@sing5hong5 : https://github.com/g0v/itaigi/wiki/%E4%B8%BB%E6%A9%9F#itaigitw
這個 npm seo 我 local run 不起來

GitHub

g0v/itaigi

itaigi - 新台語·運動

wildjcrt 14:25:12
@johnny 要不要附一下錯誤訊息~
johnny 14:25:38
感覺應該是npm start seo ??
wildjcrt 14:38:19
我是用猜的,試試看 npm run seo ?
johnny 14:47:42
哦哦這樣應該對
sing5hong5 16:23:45
袂赴回就予人解決掉矣 XD
wildjcrt 16:57:27
yeah :v:
Ellen 19:17:25

有人問itaigi的廣告業務窗口說?

2017-08-11

liz 00:18:41
我們沒有業務窗口XDDD
liz 00:20:32
請問,正規化工作表中的簽名,我不知道他是誰,我該如何找到他?現在首頁熱門詞條有一條太超出我們的體例規範,我想知道誰校對了那條,跟他說明
liz 00:20:50
@glll4678 你敢知影是啥人?
glll4678 03:39:36
會使去看Google Docs的編輯紀錄揣伊Google口座的名,然後去對照邀請名單內底的名佮email
glll4678 03:45:13
我毋捌

2017-08-17

johnny 00:41:40
@sing5hong5 : 先說壞消息,middle2目前還不支援py3,在支援之前我會再試試看把語音跟db放一起省錢
好消息是 seo server 在@ronnywang 的幫助下已經好了(http://hualien-tsen-337889.middle2.me/ )我預計周五晚上重指 domain,@jeanwang 跟你說一聲,可能周五先暫時不要 po 粉專,或是 po 萌典的就好,要換時間也可。
ronnywang 00:42:50
middle2 上現在其實沒有任何 python 的專案,itaigi 應該是第一個,乾脆我把預設的 python 直接改成 python 3 好了 XD
johnny 00:44:24
不要啊!金錢報我還沒移轉到py3 XD
johnny 00:44:49
我可以改code沒關係,要給我點時間
ronnywang 00:45:08
好吧,那我找時間研究讓 python2 和 python3 都能跑的方法 XD
johnny 00:44:02
@jeanwang @liz 上面有週五換 server 資訊,有問題再跟我說哦
ronnywang 00:44:23
不過我還是想辦法能同時跑 python 2.x 和 3.x 好像比較好
johnny 00:47:55
恩,不行也沒關係,我遲早要面對 XD
Ellen 08:55:58
好,謝謝通知

2017-08-18

johnny 23:58:10
@sing5hong5 @jeanwang @liz : seo server 換好了,等個幾天沒問題就可以關掉省錢囉

2017-08-19

Ellen 00:15:06
:good:

2017-08-20

johnny 15:36:56
@jeanwang : :laughing: https://www.facebook.com/ukauitaigi/posts/1944950072454014

facebook.com

iTaigi

阿台:我昨昏去閘運動員以後感覺頭殼楞楞,毋知啥症頭。 A-tâi: Guá tsa-hng khì tsa̍h ūn-tōng-uân í-āu kám-kak thâu-khak gông-gông, m̄-tsai siánn tsìng-thâu. 阿語:我看是卸世症。 A-gí: Guá khuànn sī sià-sì-tsìng....

Ellen 16:03:30
:laughing:

2017-08-22

sing5hong5 10:57:22
@johnny 我共seo彼台關矣
db若愛徙的時陣,提醒我,我愛備份nginx 的 access_log,做詞頻統計

合成的服務我這馬有兩台主機佇走,毋過CPU攏無用滿
我共in敆做一台主機,http://毋過提db.itaigi.tw|xn--db-hj6dx50akt1c.itaigi.tw 做 cache,等設定好佮你講
sing5hong5 11:07:40
access_log 應該免矣,可能用GA就好矣
sing5hong5 14:25:51
我已經先設定合成佇db彼臺機器矣,
而且先用別的domain暫時先跳過 #432
有閒才麻煩 johnny 共 `http://voice.itaigi.tw|voice.itaigi.tw` 指去 `139.162.14.198`
我才閣檢查一擺,服務較袂出問題
johnny 17:22:13
@sing5hong5 : voice 指好了
sing5hong5 22:14:59
我徙好矣~

2017-08-28

grass 14:04:34
<!channel> 報名9/16(六)的五週年大松囉喔喔喔喔喔喔喔!
本次活動人數是200人,地點在空總創新基地(忠孝新生跟復興之間)
https://g0v-jothon.kktix.cc/events/g0v-hackath26n

g0v-jothon.kktix.cc

g0v hackath26n | 台灣零時政府五週年黑客松

g0v 五週年啦,要擴大舉辦,一起跨界公民協作,吃吃喝喝做專案!Join g0v 5th anniversary hackathon to do cool civic tech projects.

Ellen 15:01:15
報不進去
grass 15:06:50
@jeanwang 可以吧,現在才57人報名~
Ellen 15:09:46
報名成功!剛剛鬼打牆