g0v_tw

Month: 2020-02

2020-02-04

kadok0520 kai 19:54:17
@kadok0520 has joined the channel
kadok0520 kai 19:57:04
@kadok0520 has left the channel

2020-02-08

astroerin0407 19:52:31
@astroerin0407 has joined the channel

2020-02-23

did1335 07:55:42
@did1335 has joined the channel